Hizmet Kalitemiz
Hizmet organizasyonumuz ürünlerimizi tamamlayan iş uygulama uzmanlığı, profesyonel teknik bilgi ve derinlemesine ürün bilgisi sağlar. Bunlar, daha hızlı kurulum ve arzulanan uygulama sonuçlarına ulaşmak için müşterilerimize ve iş ortaklarımıza yardım eden çekirdek yeteneklerdir.
Bunu yüksek kalitede hizmet vererek, ispatlanmış yöntemlerin avantajlarından ve en iyi pratiklerden faydalanarak ve müşterilerimizle güçlü ilşkiler kurarak başarırız.

Danışmanlık tecrübemiz; planlama, sistem ve kaynak değerlendirmesi, arka-ofis entegrasyonu, dizayn, proje yönetimi, iş gereksinim analizleri, uygulama geliştirme, yapılandırma ve etkinleştirmeyi kapsar.

Eğitim tecrübemiz; dökümantasyon hazırlama, kullanıcı eğitimi ve ürün yöneticileri ve geliştiricileri için teknik eğitimi kapsar. Bu eğitim servislerini hem müşteri lokasyonunda hem de eğitim merkezi sınıflarında sağlarız.

Destek tecrübemiz; müşterilerimiz ve iş ortaklarımız için yoğunlaştırılmış, temel ve uyarlanmış ürün desteğini kapsar. Hizmet organizasyonumuz sanal ortamda çalışma konusunda uzmanlaşmıştır.

Organizasyonunuzun; Softay 'ın danışmanlık tecrübesinden kendini kanıtlamış iş çözümlerine, Softay 'ın Eğitim tecrübesinden kişiselleştirilmiş öğrenime, destek tecrübemizden katılımcı yardıma ihtiyacı olduğunda, Softay çalışanları hizmet vermeye hazırdır.