SAP - MS Portal Integration
Kurumsal portallar, mevcut sistemlerinizdeki bilgileri, uygulamaları ve servisleri tek bir platformda birleştirerek; takım çalışması, verimlilik, hızlı-doğru karar alma ve yanıtlama yeteneğini en üst seviyeye çıkarır.


EASY portal çözümüyle gelişmiş-yaygın bilgi yönetimine kapı açar ve süreçlerinizi yöneterek maliyetleri kontrol altına almanıza yardımcı olur.

Bilginin kontrolü

Portaller, kelimenin tam anlamıyla, kurumla ilgili ortak verilerin paylaşıldığı ana kapıdır; öncelikle bir portal önceden tanımlanmış bir iş alanı içeriğini sağlar. İkinci olarak, sistemlere daha fazla veri ve bilgi sağlayarak bütünleştirir. EASY ENTERPRISE, portal kullanımını destekler ve ihtiyaç duyulduğu yerde bilgiyi kişiselleştirir.

SAP portalında uniform veri

EASY ENTERPRISE, kurumsal veri kaynaklarının bütünleştrilmesinde SAP Enterprise Portal 6.0 platformu kullananlara, depolanan bilgilere EASY ENTERPRISE.x arayüzü aracılığıyla doğrudan ulaşma ve iş süreçleriyle entegrasyon imkanı verir. Java tabanlı çözüm, verilerin SAP Enterprise Portal platformunu kullananlara hazır olmasının sağlar.

EASY arşivinde depolanan dokümanlar, e-posta veya ERP verileri gibi bilgi kaynaklarından olduğu gibi görüntülenir.

Microsoft portalı için optimize yapı

Microsoft Office SharePoint Portal sunucusu için bütünleştirilmiş çözüm olan EASY xSHARE, elverişlilik, verimlilliği arttırma ve müşteri ilişkilerini geliştirmeyi sağlar. Arşivle etkileşim içinde olan EASY xSHARE, sadece depolanmış bilgiye ulaşmakla kalmaz, ayrıca EASY DOCUMENTS ortamındaki iş akışlarını tek bir arayüzde bütünleştirir.