Easy Workflow
Easy Workflow, Kurum içerisindeki iş akış süreçlerini kodlama yapmadan elektronik ortamda hızlı bir şekilde tasarlayıp uyarlamanıza imkan veren modüldür.
İş akışları Microsoft Visio ile geliştirilerek, DMS sunucusuna iletilmesi ile iş akışları hazırlanmış olmaktadır.

Kurumsal iş akışlarınızı yeniden tasarlamanız ve uygulamanız gerekiyorsa, EASY ile değişiklikleri çabuk ve sorunsuz olarak gerçekleştirebilirsiniz.

İş akışı uyarlamaları, süreci grafik olarak yaratıp, sunucuya transfer eden Microsoft Visio ile yapılır.

Halihazırda, pazarda iş akış süreçlerini Microsoft Visio tasarlayıp uyarlama yapmaya imkan sağlayan başka bir sistem bulmak güçtür.

Avantaj açık:
Easy masraftan ve zamandan tasarruf sağlıyor.


Documents workflow with MS VISIO


Easy'nin gelişmiş iş akışı tasarım opsiyonları ile dinamik, hızlı ve güvenli iş akışları oluşturmanıza yardımcı olur.

Dokümanların ve verilerin hızlı bir şekilde iş akış süreçlerinden geçirilmesi kurumlar için vazgeçilmezdir.

Süreç yönetimi, işlerin daha düşük maliyetle, daha kısa zamanda ve müşteriyi memnun edecek biçimde yapılmasını sağlar.

"Kötü bir süreç, işin gerçek yapılma zamanının on katı fazla zamanda çalışır. İyi süreçte ise zaman kayıpları yok edilmiştir." ..Bill Gates

Bu nedenle iş akış çözümleri, modern ve gelişmiş doküman yönetim sistemleri için çok önemlidir.

Doküman akışı, tanımlanmış iş akış senaryoları ile kontrol edilir.

Easy, iş süreçlerinizi hızlandırır ve gerekli alarm ve uyarıları yaparak müşterilerinize etkin hizmet vermenize yardımcı olurken, rekabet şansınızı artırır.

EASY, süreç-odaklı iş akışı sistemlerini merkezileştirilmiş kontrol mekanizması ile yönetir.

EASY kullanıcıları, dokümanların önceden tanımlanmış iş akış yollarını kendileri değiştirebilir, veya kendi iş akışı yollarını tanımlayabilir.

Bu da kullanıcılara oluşabilecek istisnai durumlarda süreci yönlendirme olanağı sağlar.

Easy ile, iş süreç verimliliğiniz artar, süreçler standart yapıya kavuşur, iş yapmak için zaman kazanırsınız.
Süreçleri en uygun hale getirmek için özel çözümlerimizden:

Örnek olarak EASY INVOICE ile gelen, giden faturaların iş akışı süreci gösterilebilir.

EASY INVOICE, tüm fatura işlem adımlarını göz önünde tutarak önceden tasarlanmış fatura süreçlerini yöneten iş akış çözümleri sunar: Yakalama, veri senkronizasyonu, doğrulama, fatura kaydı, onaylama, iletme ve daha sonra tekrar arama/bulma.

EASY ENTERPRISE ile bütünleşmiş iş akışı çözümleri, doküman tabanlı işlemleri düzenlemek için en hızlı ve güvenilir yoldur.

EASY iş akış süreçlerindeki dar boğazları ve gecikmeleri, doküman işleme sürelerini azaltarak zaman kayıplarını önler.

EASY DOCUMENTS ‘in kurumlar için bir çok yararı vardır: Örneğin, EASY DOCUMENTS ‘ın ek bir modülü olan iş akışı motoru, iş akışlarını otomatikleştirmeyi sağlarken, görsel tasarımı ile kullanımı kolaylaştırır.